הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת אחראית על הרגולציה של תקשורת הרדיו, הטלוויזיה, התקשורת הקווית,

הלוויינית ותקשורת הכבלים בין המדינות של ארה"ב, בזירה הבינלאומית במחוז קולומביה ובטריטוריות של ארה"ב.

גוף זה הוקם במסגרת חוק התקשורת מ-1934 והוא פועל כסוכנות עצמאית של ממשלת ארה"ב בפיקוח הקונגרס.

הוועדה מחויבת למלא את תפקידה כסוכנות יעילה, אפקטיבית ופעילה, המסוגלת לספק מענה הולם נוכח

ההזדמנויות הטכנולוגיות והכלכליות שמציע המילניום החדש. בעבודתה, שואפת הוועדה לנצל את יכולותיה בתחום הבאים:

• קידום התחרות, החדשנות וההשקעה בשירותי ומתקני תקשורת בפס רחב;

• תמיכה בכלכלת ארה"ב על-ידי יצירת מסגרת תחרותית מתאימה לקידום מהפכת התקשורת;

• עידוד השימוש המיטבי והיעיל ביותר בספקטרום הן בתחומי ארה"ב והן בזירה הבינלאומית;

• סקירה ורענון של תקנות מדיה כדי לאפשר לטכנולוגיות חדשות לשגשג מבלי לפגוע בגיוון ובמנהגים המקומיים;

• יצירת מנהיגות לחיזוק ההגנה על תשתית התקשורת של ארה"ב.

אתר:http://www.fcc.gov

 

fcc-certificate2.jpg

fcc-certificate1.jpg