מדריכים לתכנות

 

sbus-manual-v2-1

מדריך תכנות בקר לוגי V1.6

sbus-manual-v2-1

מדריך התחברות למערכת
ומציאת בקרים V1.8

sbus-manual-v2-1

הגדרות בפנל צג ללא מחשב V1.8

sbus-manual-v2-1

מדריך תכנות פנל צג DDP

sbus-manual-v2-1

מדריך תכנות בקר מוזיקה V.15

sbus-manual-v2-1

מדרך עדכון גירסה

sbus-manual-v2-1

מדרך תכנות בקר DMX

sbus-manual-v2-1

מדריך עדכון גרסה
לבקר רשת ובקר מוזיקה

Android

מדריך תכנות
אפליקציה אנדרואיד

sbus-manual-v2-1

מדריך עדכון גרסה פנל DDPs

sbus-manual-v2-1

מדריך תכנות קודי אינפרא

Order infrared codes saving for air conditioner

סדר שימרת קודי אינפרא למזגן

sbus-manual-v2-1
מדרך עדכון גירסה
BootloadBootload

sbus-manual-v2-1
מדריך תכנות אפליקציה
Smart Home-Control

 CoolMaster

מדריך תכנות מתאם - CoolMaster

 

 

מדריכים להתקנה
 

sbus-manual-v2-1
הוראות התקנה בקר מוצאים ובקר דימר

sbus-manual-v2-1

הוראות התקנה בקר 4 מגעים יבשים 4ZD

sbus-manual-v2-1

הוראות הפעלה ובטיחות בקר מוסיקה

sbus-manual-v2-1

הוראות בקר מוזיקה

 

sbus-manual-v2-1

בקר אינפרא

communication network cable S BUS

אפיון כבל באס